Tájékoztató a figyelmeztető e-maillel kapcsolatos adatkezelésről

Adatvédelmi tájékoztató adatkezelés kapcsán a 2016/679 eu rendelet (gdpr) 13. Cikke alapján

ADATKEZELŐ

  • a Tecnocasa Franchising S.p.A., székhelye: 20089 Rozzano (MI), Via Monte Bianco 60/A;
  • a Tecnocasa Franchise hálózat magyarországi irodáit üzemeltető gazdasági társaságok, melyeknek aktuális listásját a tecnocasa.hu oldalon találja meg

MIÉRT KERÜLNEK KEZELÉSRE AZ ADATAI ÉS MI TESZI JOGSZERŰVÉ AZ ADATKEZELÉST? KÖTELEZŐ-E AZ ADATOK SZOLGÁLTATÁSA?

MENNYI IDEIG TÁROLJUK A SZEMÉLYES ADATAIT?

1.     Ingatlan hírlevél

Hírlevél küldése az Ön részére, mely hírlevél a honlapon lévő új ajánlatokra vezető linkeket tartalmaz, amelyek részben vagy egészben összhangban vannak az Ön által a feliratkozáskor megadott keresési feltételekkel (keresett kerület, ár, ingatlantípus, vásárlás/bérlés célja, stb.)

A személyes adatok kezelésének jogalapja az érintett hozzájárulása.

Az adatlapon csillaggal jelölt adatok megadása kötelező a fent felsorolt célokból, ezért az ezen adatok szolgáltatásának esetleges megtagadása nem teszi lehetővé, hogy hírlevelet küldjünk Önnek.

A további adatok szolgáltatása fakultatív, de az adatok meg nem adása vagy a személyes adatok nem teljes és vagy pontatlan megadása, az Ön érdekeinek és/vagy az elvárásaihoz képest a szolgáltatásainknak hiányos és/vagy pontatlan biztosítását eredményezheti.\

A hozzájárulás visszavonásáig

Az érintett hozzájárulásának visszavonása esetén, a személyes adatok megsemmisítésre, törlésre vagy anonimizálásra kerülnek, a törlési és backup folyamatokkal összhangban.

A KEZELT ADATOK KATEGÓRIÁI

A kezelt adatok azok, amelyeket a feliratkozás pillanatában a szolgáltatás igénybevétele érdekében megadott, illetőleg azok, amelyek esetlegesen később kerültek begyűjtésre.

Ezek jellemzően a következők: e-mail cím és esetleges további, a hozzájárulási adatlapon kért adatok.

AZ ADATOK CÍMZETTJEI

Az adatokat - az adatkezelő útján - a Tecnocasa Franchise hálózat magyarországi irodáit üzemeltető gazdasági társaságok alkalmazottai és munkatársai kezelik - egyebek mellett - a Munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény rendelkezései szerinti munkaviszony keretében, a jelen szabályzatban meghatározott cél érdekében.

Az Ön adatai kifejezetten adatfeldolgozónak kinevezett külső és belső jogalanyok által kezelhetőek, amelyek különösen:

  • hírlevél-küldési szolgáltatásokat kínáló cégek
  • • olyan cégek, amelyek az állásinterjúkat és/vagy az új munkavállalók felvételét szervezik, továbbá a Tecnocasa Franchise hálózat magyarországi irodái közül kiemelten a Casa Profitto Ingatlanközvetítő és Szolgáltató Kft. (székhelye: H-1139 Budapest, Petneházy u. 28. VI. em. 1.);
  • az informatikai szolgáltatásokat ellátó, a Tecnocasa Csoport részét képező Tecnologica S.r.l.;
  • olyan más cégek, amelyek informatikai és/vagy fejlesztési szolgáltatásokat, valamint szoftverfejlesztést és/vagy karbantartást végeznek

Az adatok címzettjeinek folyamatosan frissülő listája egyszerűen és ingyenesen beszerezhető az Adatkezelőnek az alábbi e-mail címek valamelyikére küldött írásbeli kérelem útján: tecnocasa@tecnocasa.com privacy@tecnocasa.com

AZ ADATOK TOVÁBBÍTÁSA AZ EURÓPAI UNIÓN KÍVÜLRE

Az adatok továbbításra kerülhetnek nem Európai Uniós tagkülföldi államokba, különösen az Amerikai Egyesült Államokba, amennyiben az adatátvevő a Bizottság által a GDPR 46. cikk (2) bekezdés c, és d, pontja alapján elfogadott, jóváhagyott általános szerződéses feltételeket aláírja. Az aláírt általános szerződési feltételek egy példánya elérhető az alábbi e-mail címre küldött e-mail útján: tecnocasa@tecnocasa.com privacy@tecnocasa.com

AZ ÉRINTETT JOGAI

Ön kérheti az Adatkezelőtől a személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését vagy törlését, a hiányos személyes adatok kiegészítését, az adatkezelés korlátozását a GDPR 18. cikkében meghatározott esetekben, valamint az adatkezeléssel szembeni tiltakozást az Adatkezelő jogos érdeke esetén.

Azokban az esetekben, amikor az adatkezelés hozzájáruláson vagy szerződésen alapul, és automatizált eszközökkel történik, Ön jogosult az adathordozhatósághoz való jog gyakorlására, azaz arra, hogy az Ön személyes adatait tagolt, általánosan használt és géppel olvasható formátumban megkapja, valamint - amennyiben ez technikailag megvalósítható - akadálymentesen továbbítsa azokat egy másik adatkezelőnek.

Ön bármikor panaszt nyújthat be az adatvédelmi hatóságnál, valamint igénybe veheti az alkalmazandó jogszabályok által biztosított egyéb védelmi eszközöket.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetősége: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11., 1363 Budapest, Pf. 9., +36-1-391-1400, ugyfelszolgalat@naih.hu).

Önnek bármikor joga van a direktmarketing célból és/vagy profilozási célból adott hozzájárulás visszavonásához, valamint a marketing célú adatkezelés ellen tiltakozni, ideértve a direktmarketinghez kapcsolódó profilozást is. Természetesen továbbra is fennáll a hagyományos kapcsolatfelvételt preferáló érintettek azon lehetősége, hogy megtagadják az automatizált módon történő kapcsolatfelvételt.

Ezeket a jogokat az adatkezelőknek a fent megadott címekre küldött írásbeli kérelemmek, vagy a tecnocasa@tecnocasa.com vagy a privacy@tecnocasa.com e-mail címre küldött e-mail útján tudja gyakorolni.

Franchisee
Bermuda Office Kft.
2011 Szentendrei Járás, Pomázi út, 2./D
Tecnocasa Group Logo

Minden ügynökségnek saját tulajdonosa van és önállóan működik.

árfolyam 12/07/2024
EUR 392.92 HUF

cégünk

Elérhetőségeink

2024 Gruppo T.F.M. Szolgáltató Zrt. - P. IVA 27421275-2-42 - 1068 Budapest, Király utca 102.. Minden ügynökségnek saját tulajdonosa van és önállóan működik.

Adatvédelmi irányelvek | Cookies tájékoztató